templom foto
 
"Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké." Zsolt 16,11
 
felső csík
Bóka család bizonyságtétel

- Nagyapa
- Apa
- Anya
- Fiú


1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Református Egyház
technikai száma: 0066.


Gyülekezeti számlaszám:
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet
64800028-12023596
Érd-parkvárosi Református EgyházközségPRO IUVENTA Alapítvány:
Adószám: 18662962 - 1 -13
OTP Bank 11742111-20026305

HIRDETÉSEK Isten hozta az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet honlapján!
   
03.21. Kedd
18.00 Konfirmáció előkészítő
03.23. Csütörtök
  8.30 Női torna
  9.30 Baba-Mama kör
10.00 Bibliaóra
03.24. Péntek
17.30 Konfirmáció előkészítő
Érdi Poly-art Alapítvány KÉK – Képzőművészek Érdi Közössége alkotóközösségének képeiből kiállítás nyílik Látás és hit címmel a gyülekezeti teremben.
18.30 Konfirmáció előkészítő
18.30 Énekkar
20.00 Imaközösség Falus Eszternél a Ligetszépe u. 12-ben.

03.25. Szombat
16.00 KFT-k (Krisztusra Figyelő Tanulók) alkalma és IFI alkalom
03.26. Vasárnap
10.00 Úrvacsorás Istentisztelet
Ezen a napon állítjuk át az órákat a tavaszi időszámítás szerint egy órával előbbre. Kérjük, hogy a Testvérek vegyék ezt figyelembe az Istentiszteletre indulásnál!
11.30 Énekkari próba
17.00 Pedagógus fórum
18.00 Lelki gyakorlat

Gyülekezeti hírek:
- Köszönjük azoknak a Testvéreknek a munkáját, akik a héten részt vettek a közösségi munkákban!
- Készítettünk egy böjti imafüzetet Jézus arcvonásai címmel. A templom kijáratánál található, onnan lehet
  elvenni belőle.
- Március 27-31-ig imádságos hetet tervezünk Sebestyén Katalin vezetésével. Aki részt vesz benne, az minden
  nap egy imádságos témát kap, és minden nap Katalin vagy Fekete Ágnes beszélget majd az imádkozókkal.
  Ennek a hétnek a végén, április 2 - 3-án BAKONYBÉLI CSENDES HÉTVÉGÉT szervezünk a bencés szer-
  zetesekkel. Jelentkezni erre a két napra a templom kijáratánál elhelyezett íven lehet.
- Nyári táborunkat Zselickisfaludra szervezzük 2017. augusztus 14 - 20-ig. Fiatalokat, időseket, mindenkit szere-
  tettel várunk!
   A tábor költségeit igyekszünk a lehető legalacsonyabban tartani. Magának a szállásnak az ára 2000 Ft/ éjjel.
  A KFT-s tábort is ezzel egy időben tervezzük. Kitettünk egy lapot a templom előterébe, kérjük, hogy aki csak
  gondolkodik rajta, hogy jön, az jelezze. Most még nem kérünk előleget, még le lehet mondani, akinek úgy ala-
  kul, de egyáltalán lássuk, hogy hány főben gondolkodjunk. Nagyon szeretnénk, ha minél többen, családosan e-
  gyütt lehetnénk.
- A Pro Iuventa Alapítvány idén is várja az adó 1% felajánlásokat. Adószám: 18662962-1-13. Az alapítvány a
  gyülekezet ifjúsági programjainak megvalósítását segíti.
- A nyári gyermekhét 2017. június 26-30-ig lesz a gyülekezetben.
- Szeretettel köszöntjük az elmúlt héten névnapjukat ünneplőket: Kristóf, Sándor, József nevű testvéreket!
  Isten áldja őket! Kérjük, hogy jókívánságunkat írásban is vegyék át a templom kijáratánál!

- A gyülekezet programjait lehet követni a gyülekezeti naptárban is:
  https://calendar.google.com/calendar/embed?src=erdparkvarosiref%40gmail.com
  illetve a facebook profilunkon:Érd-parkvárosi Református Gyülekezet

Isten áldja meg a gyülekezetet!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!