templom foto
 
"Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké." Zsolt 16,11
 
felső csík
Reformáció 500 Kerékpáron
VISSZA A FORRÁSHOZ felhívás

Bóka család bizonyságtétel
- Nagyapa
- Apa
- Anya
- Fiú

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Református Egyház
technikai száma: 0066.


Gyülekezeti számlaszám:
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet
64800028-12023596
Érd-parkvárosi Református EgyházközségPRO IUVENTA Alapítvány:
Adószám: 18662962 - 1 -13
OTP Bank 11742111-20026305

HIRDETÉSEK Isten hozta az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet honlapján!
   
05.23. Kedd
18.00 Konfirmáció előkészítő
05.25. Csütörtök - Mennybemenetel ünnepe
  8.30 Női torna
  9.30 Baba-Mama kör
10.00 Bibliaóra
18.00 Istentisztelet Jézus mennybemenetelének ünnepén
05.26. Péntek
18.00 Konfirmáció előkészítő
18.00 Énekkar
20.00 Imakör-ELMARAD!

05.27. Szombat
 
a helyi reformáció bölcsőjébe. Indulás 8 órakor Érd főteréről
16.00 KFT-k (Krisztusra Figyelő Tanulók) alkalma és IFI alkalom
05.28. Vasárnap
10.00 Istentisztelet az Élővíz szolgálatával.
18.00 Pedagógus fórum
  PÜNKÖSD
06.03. Szombat
16.00 Konfirmandusok vizsgája
06.04. Pünkösd vasárnap
10.00 Ünnepi istentisztelet Úrvacsorával
06.05. Pünkösd hétfő
10.00 Ünnepi istentisztelet Úrvacsorával és
Konfirmáció - konfirmandusok ünnepélyes fogadalom tétele és első úrvacsora vétele

Gyülekezeti hírek:
- Május 21-én, az Istentisztelet után egyházközségi közgyűlés volt. A megjelent szavazati joggal rendelkező
  testvérek többsége egyetértett a presbitérium azon döntésével, mellyel tudomásul vette dr. Fekete Ágnes, lel-
  késznőnk 2017. április 20-i lemondó nyilatkozatát. Amennyiben további információk birtokába jutunk a gyüle-
  kezet életét érintően, tájékoztatni fogjuk a testvéreket.
- A német testvérgyülekezetünkből, Rheinfelden-Karsauból jön kb. 15 fő a reformáció ünnepére, okt.30-nov.3-ig.
  Erre lehet már jelentkezni Dizseri Mártánál, ha vannak fogadó családok, akik angol vagy német nyelven tud-
  nak kommunikálni velük és szállást tudnának biztosítani 1-2 ember számára.
- Nyári táborunkat Zselickisfaludra szervezzük 2017. augusztus 14 - 20-ig. Fiatalokat, időseket, mindenkit szere-
  tettel várunk!
   A tábor költségeit igyekszünk a lehető legalacsonyabban tartani. Magának a szállásnak az ára 2000 Ft/ éjjel.
  A KFT-s tábort is ezzel egy időben tervezzük. Kitettünk egy lapot a templom előterébe, kérjük, hogy aki csak
  gondolkodik rajta, hogy jön, az jelezze. Most még nem kérünk előleget, még le lehet mondani, akinek úgy ala-
  kul, de egyáltalán lássuk, hogy hány főben gondolkodjunk. Nagyon szeretnénk, ha minél többen, családosan
  együtt lehetnénk.
- A nyári gyermekhét 2017. június 26-30-ig lesz a gyülekezetben.
- A Pro Iuventa Alapítvány idén is várja az adó 1% felajánlásokat. Adószám: 18662962-1-13. Az alapítvány a
  gyülekezet ifjúsági programjainak megvalósítását segíti.
- Szeretettel köszöntjük az elmúlt héten névnapjukat ünneplőket: Júlia, Julianna, Hanna nevű testvéreket!
  Isten áldja őket! Kérjük, hogy jókívánságunkat írásban is vegyék át a templom kijáratánál!

- A gyülekezet programjait lehet követni a gyülekezeti naptárban is:
  https://calendar.google.com/calendar/embed?src=erdparkvarosiref%40gmail.com
  illetve a facebook profilunkon:Érd-parkvárosi Református Gyülekezet

Isten áldja meg a gyülekezetet!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

 
PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\WEBPAGES\PARKVAROS\INC\stat.php on line 10