Egyházunkban gyermek és felnőtt keresztség van gyakorlatban.

Kisgyermekek esetében a szülők, keresztszülők hitbeli elköteleződésére és ismeretére tud támaszkodni a megkeresztelt gyermek. Ezért szeretnénk segíteni a családokat abban, hogy együtt erősödjenek keresztyén identitásukban.

A gyermek megkeresztelésének feltételei, módja:

  • Legalább az egyik szülő legyen református.
  • Egyeztetett időpontban a gyülekezet lelkipásztora családlátogatásra megy, majd egy másik alkalommal beszél a szülőkkel a keresztség tartalmáról és a fogadalomtételről.
  • Akik még nem tagjai gyülekezetünknek, azokat arra hívjuk, hogy a keresztelőt megelőzően gyermekükkel együtt vegyenek részt egy vasárnapi istentiszteleten, gyermek istentiszteleten. Így megismerik közösségünket, találkoznak az igehirdetés családok számára is elérhető formájával.
  • A keresztség a vasárnapi istentisztelet első részében történik.
  • A keresztség időpontját egyeztetni kell a lelkipásztorral. Hónap utolsó vasárnapján és nagyünnepekkor úrvacsora van az istentiszteleten, ezért ezeken az alkalmakon nem tartunk keresztelőt.

Mi van, ha egyik szülő sem református, de szeretnék gyermeküket megkeresztelni?


Felnőtt kori hitvallásra kell a szülő(k)nek felkészülni (konfirmációs kurzus), melynek végén pünkösd ünnepén kimondja Jézus Krisztusban való hitét, és egyházunkhoz való csatlakozását. Ezt követőn felelősen tudja vállalni gyermeke református hitben való nevelését.


Kell-e fizetni a keresztelőért?

Nem. A keresztség sákramentumát (jelét) Jézus bízta a tanítványokra – csakúgy, mint az úrvacsorát. Egyházunk e két szentséget úgy is kiemeli az élet többi eseményei közül, hogy mentessé teszi az anyagiaktól.


Hogyan szól a fogadalom tétel, amit a szülők, keresztszülők kijelentenek?

Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú-, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
Ha igen, feleljétek: Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
Ha igen, feleljétek: Ígérjük és fogadjuk.


A harmadik kérdés a gyülekezetnek szól:

Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őket hitben neveljék?
Feleljük: Ígérjük.